Author Archive

Građanska a ne ‘etnička’ demokratija

Prošle sedmice objavljena su dva teksta kao svojevrsne rekacije na moj zahtjev za izmjenu formulacije pitanja 24, 25 i 26 popisnog obrasca P -1, kojim se prikupljaju bitne činjenice o popisu stanovništva BiH 2013. godine. Podsjećam, ovaj zahtjev sam uputio Agenciji za statistiku BiH u želji da u okviru upravnopravne regulative i u skladu sa [...]