Author Archive

Javljaju se naši iz posjete paklu (“L’Unità”, 17 juni 1995)

Čim mogu, ljudi se nalakte na prozore, i čekaju. Stvarni život u Sarajevu je čekanje. Čeka se da se nešto završi, sat, dva, cijeli dan, čeka se kraj rata. Tako su prošle tri godine i dva mjeseca. Stoje na prozorima, nepokretni, djeca i psi, odrasli, a naročito stari. Stari čekaju i drugdje: u Sarajevu čekaju [...]